Meistä

Sivun kuva Meista - Meistä

Tiesitkö, että Suomi on julistettu maailman toiseksi parhaimmaksi tasa-arvon maaksi vuonna 2019. Suomessa jokaiselle kansalaiselle halutaan tarjota samankaltaiset oikeudet ja velvollisuudet niin perhesuhteiden, työn, opiskelun kuin myös harrastusten suhteen. Suomi haluaa taata täydet oikeudet myös niin sanotuille ”sateenkaariperheille”, mikä tarkoittaa kahden samaa sukupuolta olevan henkilön rekisteröityä parisuhdetta tai avioliittoa. Sivustollamme haluamme kannustaa jokaista lukijaa taiteen, kulttuurin, yhteiskunnallisten asioiden ja sosiaalisen tasa-arvon pariin. Samat oikeudet, mutta myös velvollisuudet kuuluvat kaikille. Jokainen voi Suomessa työskennellä juuri sillä alalla kuin haluaa, opiskella niitä aineita, joita haluaa, sekä harrastaa taidetta että kulttuuria niin paljon ja niin usein kuin haluaa.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Haluamme tuoda esiin myös yhteiskunnallisia epäkohtia, joihin kaikilla Suomessa vakituisesti asuvilla henkilöillä on samankaltainen oikeus vaikuttaa. Tutustu myös sivustollamme käsiteltäviin sosiaalisiin ohjelmiin, joita on toteutettu hyvällä menestyksellä jo vuosia sekä pienissä että isommissa työyhteisöissä. Minkälaisiin asioihin juuri sinä haluaisit vaikuttaa? Tule mukaan sivustollemme ideoimaan ja miettimään! Suomi on asuinpaikkana todella arvostettu monien maiden joukossa, mutta miten yhdessä saamme Suomesta vielä paremman maan elää ja asua?  Laita siis kortesi kekoon ja tule rohkeasti mukaan!

Suomessa on helppo luottaa ja uskoa sellaiseen tulevaisuuteen, joka tulee olemaan aina enenevässä määrin tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kaikille. Jokaisen suomalaisen toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, joiden avulla saadaan hyviä ja merkittäviä saavutuksia kaikille suomalaisessa yhteiskunnassa eläville ikään tai sukupuoleen katsomatta.