• Kaytossa oleva kuva Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa - Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa
  Sosiaalinen tasa-arvo,  Taide ja kulttuuri

  Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa

  Kulttuuripolitiikka on asettanut kautta historian monenlaisia haasteita sekä kulttuuritoiminnan järjestäjille että kulttuurin harrastajille. Kuntien tehtävänä on nykyään järjestää erilaista kulttuuritoimintaa, joka edistää taiteen ja kulttuurin monipuolista saatavuutta ja käyttöä.

  Laki kuntien kulttuuritoiminnasta tarkoittaa kuntien tehtävää edistää taiteen ja kulttuurin harrastamista. Nuoria halutaan ohjata ja kannustaa jo aivan pienestä taide- ja kulttuuriharrastusten lähelle. Lapset voivat jo koulua käydessään tutustua vaikkapa askartelun tai käsitöiden luovaan maailmaan. Koulujen väliset piirustuskilpailut edistävät paitsi lasten piirustusharrastusta myös tulevaa kiinnostusta kuvataiteen maailmaan.

  Postitse kuva Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa Kotikunta palvelee monipuolisesti kaikessa kulttuuriin liittyvassa - Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessaKotikunta palvelee monipuolisesti kaikessa kulttuuriin liittyvässä

  Minkälaisesta kulttuurista tai taiteesta sinä olet kiinnostunut? Ovatko monipuoliset liikunnalliset harrastukset mieleesi, pidätkö musiikista vai oletko kiinnostunut vaikkapa terapeuttisesta valokuvien äärellä viivähtämisestä? Ei hätää, sillä kotikuntasi palvelee sinua monipuolisesti kaikissa taiteeseen ja kulttuuriin liittyvissä asioissa.

  Kuntien pitää edistää myös eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja kannustaa kuntalaisia tutustumaan vieraisiin kulttuureihin ja perinteisiin.

  Kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavat yleisesti kuntien kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnat sekä kirjastot että museot. Paikalliset olosuhteet, kaikkien väestöryhmien omat, yksilölliset tarpeet ja omat käytössä olevat voimavarat pitää kuitenkin aina ottaa huomioon. Käytännössä pienet kunnat voivat harjoittaa yhteistyötä jonkin muun kunnan kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja näyttelyitä. Jokaisen kunnan asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua oman kuntansa kulttuuritoimintaan sekä tulevaa toimintaa koskevaan päätöksentekoon. Kaksikielisissä kunnissa on huomioitava kaikkien väestöryhmien omat tarpeet kulttuuritoiminnan järjestämisessä ja sen suunnittelussa. Taide on suomalaisille kuin toinen koti, sillä se luo ihmiselle aidon kansallisen identiteetin, yhteisen kielen ja yhteenkuuluvuuden tunteen muiden suomalaisten kanssa.

  Postitse kuva Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa Taide on tarkea talouden sektori - Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessaTaide on tärkeä talouden sektori

  Nykyään taiteen tekeminen lisää taloudellista toimeliaisuutta ja työllistää monia henkilöitä eri aloilla. Julkinen taiteen rahoittaminen on sallittua ja jopa toivottavaa, sillä esimerkiksi lama-aikoina tukea tarvitaan enemmän. Yksityiset taidegalleriat eivät lama-aikoina pärjää vain taiteen myynnillä, vaan ulkopuolelta tuleva rahoitus saa usein kriisitilanteissa ”taiteen pyörät pyörimään.”

  Taiteilija rikastuu tauluillaan harvoin, sillä usein vasta taiteilijan kuolema nostaa taulujen arvoa. Jos taideteoksen hinta on ollut taiteilijan eläessä 5000 euroa, voi se taiteilijan kuollessa olla jopa huikeat 80 000 euroa. Taidetta pidetään yleisesti turvallisena sijoituksena, sillä taiteen hinnassa havaitaan vuosien saatossa usein hienoista nousua. Taideharrastajaksi ryhtyminen voi siis olla todella mukavaa puuhaa.