• Kaytossa oleva kuva Sosiaalinen tasa arvo nakyy positiivisena piirteena nykyajan Suomessa - Sosiaalinen tasa-arvo näkyy positiivisena piirteenä nykyajan Suomessa
  Sosiaalinen tasa-arvo

  Sosiaalinen tasa-arvo näkyy positiivisena piirteenä nykyajan Suomessa

  Suomessa on käytössä niin sanottu sosiaalinen tasa-arvo. Sosiaalinen tasa-arvo tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä pitää olla mahdollisuus saavuttaa hyviä asioita ja menestystä elämässään yksilön omista lähtökohdista riippumatta. Taloudellinen eriarvoisuus on kuitenkin viime vuosina kasvanut sekä Suomessa että kaikkialla Euroopassa.

  Eriarvoisuuden kasvun taustalla saattaa olla useita syitä, jotka ovat usein poliittisia. Maailmalla taistellaan usein eliittejä vastaan, kuten Hartz-reformin nimissä Saksassa toteutettu työmarkkinoiden joustavuuteen ja sosiaaliturvan täydelliseen muuttumiseen tarkoitettu uudistus. Reformi mahdollisti sekä vuokratyötä koskevan sääntelyn että osa-aikaisten työntekijöiden palkkaamisen. Käytännössä työpaikkoja syntyi varsinkin matalapalkka-aloille, mutta hyödyt eivät kuitenkaan jakautuneet tasaisesti. Sosiaalinen tasa-arvo ei kuitenkaan ole Saksassa toteutunut, sillä työssäkäyvien köyhyys on koko ajan lisääntynyt. Suomessa tilanne on varsinkin lamakausien aikoina lisännyt sekä suomalaisten työttömyyttä että tyytymättömyyttä vallanpitäjiin. Hyvinvointivaltiossa pitäisi siis myös muuttaa jotakin, mutta mitä? Edellä olevaan kysymykseen ei ole vielä saatu kaiken kattavaa vastausta.

  Postitse kuva Sosiaalinen tasa arvo nakyy positiivisena piirteena nykyajan Suomessa Mita yksilonvapaus kaytannossa tarkoittaa - Sosiaalinen tasa-arvo näkyy positiivisena piirteenä nykyajan SuomessaMitä yksilönvapaus käytännössä tarkoittaa?

  Yksilönvapaus tarkoittaa, että jokainen yksilö on vapaa elämään sellaisella tavalla kuin itse haluaa, jos se ei loukkaa kenenkään muun oikeuksia. Käytännössä yksilönvapaus sulkee ainakin teoriassa  päättäjiltä mahdollisuuden puuttua kenenkään täysi-ikäisen henkilön oikeuksiin ja vapauteen. Asiasta on poikkeuksia, esimerkiksi tuomioistuin saattaa päättää rikoksen tehneen henkilön vangitsemisesta tai alentuneesti syyntakeettoman henkilön kiinniottamisesta. Yksilön vapaus ei saa siis milloinkaan aiheuttaa haittaa kolmannelle osapuolelle.

  Miten sosiaalinen tasa-arvo näkyy Suomessa ja globaalissa maailmassa?

  Suomessa ja kaikkialla maailmassa ihmiset ovat kuitenkin vain lain pykälien mielestä tasa-arvoisia keskenään, sillä käytännön tilanteet ovat asia erikseen. Samasta rikoksesta tai jonkin tärkeän asian laiminlyönnistä voi tulla erilainen tuomio. Lisäksi ihmisen omat lähtökohdat voivat vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa. Ihminen ei saa ajokorttia eikä pääse tarkkaa näköä vaativaan työhön, jos hän on sokea. Musikaallisesti lahjakas henkilö voi itse tuottaa ja luoda musiikkia, kun vastaavasti musiikista kiinnostunut, mutta ei musikaallisia lahjoja omaava voi vain haaveilla musiikin tekemisestä. Esimerkkejä on paljon, mutta teoriassa jokainen ihminen on yhtä arvokas ja korvaamaton omaisuuden mitasta, ulkonäöstä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta tai uskonnollisesta näkökannasta tai vaikkapa ihon väristä riippumatta.