• Kaytossa oleva kuva Kohtaa sosiaaliset tilanteet rohkeasti ilman pelkoa - Kohtaa sosiaaliset tilanteet rohkeasti, ilman pelkoa
  Aktiviteetit ja ohjelmat,  Sosiaalinen tasa-arvo

  Kohtaa sosiaaliset tilanteet rohkeasti, ilman pelkoa

  Jokainen meistä voi vahvistaa omia vuorovaikutustaitojaan jolloin kohtaaminen muiden ihmisten kanssa sujuu sujuvasti ja mukavasti. Hyvä vuorovaikutus perustuu usein sanattomaan ilmaisuun ilmeiden, kehonkielen ja eleiden avulla. Sosiaalisia taitoja voi oppia helposti vaikka tapaamalla säännöllisesti muita ihmisiä. Uusiin ihmisiin voi tutustua esimerkiksi itselle tärkeiden harrastusten merkeissä. Sosiaaliset jännittäjät ja sosiaalisten taitojen kehittäjät ovat avainasemassa osallistuessaan esimerkiksi sosiaalisten taitojen kehittämisen kursseille. Jännittäminen, ujous tai sosiaalinen arkuus ovat normaaleita luonteenpiirteitä, jotka helpottavat usein iän myötä. Toisinaan niin sanottu sosiaalinen fobia voi vaikeuttaa tai rajoittaa opiskelua, työssäkäyntiä ja ihmissuhteiden hoitamista.

  Postitse kuva Kohtaa sosiaaliset tilanteet rohkeasti ilman pelkoa Sosiaaliset pelot ilmenevat elaman eri vaiheissa - Kohtaa sosiaaliset tilanteet rohkeasti, ilman pelkoaSosiaaliset pelot ilmenevät elämän eri vaiheissa

  Sosiaalisia pelkoja ovat muun muassa paniikkikohtausten lailla esiin tulevat huimaukset, sydämen tykytykset, hikoilu, vapina ja päänsärky. Sosiaalisen tilanteiden pelko voi johtua joko harjoituksen puutteesta, eli tilanteista, joissa pitää kohdata uusia ihmisiä. Joskus sosiaalisten tilanteiden pelko johtuu joistakin lapsuuden traumoista tai aikuisena ollessa esimerkiksi pitkistä yksinäisistä työttömyysjaksoista. Nykyään työttömille pyritään järjestämään erilaista aktiivisuutta ylläpitävää toimintaa ja heitä kannustetaan osallistumaan monenlaisiin työnhakuprosesseihin sekä etsimään muuta itselle mielekästä toimintaa. Ujoille ja vasta ensiaskeleita elämässään ottaville nuorille tai seniori-ikään ehtineille pyritään myös tarjoamaan aktiivisuutta tuovia harrastuksia ja tapaamisia.

  Postitse kuva Kohtaa sosiaaliset tilanteet rohkeasti ilman pelkoa Kohtaamisessa ei ole mitaan pelattavaa - Kohtaa sosiaaliset tilanteet rohkeasti, ilman pelkoaKohtaamisessa ei ole mitään pelättävää

  Sosiaalinen fobia voi tuoda yksittäisen henkilön mieleen pelon, että hänen selviytymistään sosiaalisissa tilanteissa arvioidaan muiden ihmisten taholta. Useimmiten kyseinen asia ei pidä kuitenkaan ollenkaan paikkaansa. Toisinaan taas läheiset voivat tuntea aitoa iloa, kun huomaavat heille tärkeän ja läheisen henkilön rohkaistuneen vaihtamaan ajatuksia muiden ihmisten kanssa.

  Kukaan ei ole täydellinen ja jokainen kohtaa joskus elämässään jännittäviä tilanteita. Itseään voi rohkaista sanomalla itselleen: ”minä osaan, minä pystyn, minä haluan.” Hyvin sujuneen kohtaamistilanteen jälkeen voi taputtaa itseään olkapäälle ja sanoa: ”onnistui todella hyvin, minä uskalsin.” Itsevarmuus kasvaa vähitellen ja kohtaamisista muiden kanssa saa aitoa iloa.

  Postitse kuva Kohtaa sosiaaliset tilanteet rohkeasti ilman pelkoa Sosiaalisia tilanteita voi harjoitella jo ennalta - Kohtaa sosiaaliset tilanteet rohkeasti, ilman pelkoaSosiaalisia tilanteita voi harjoitella jo ennalta

  Sosiaalisiin tilanteisiin menemistä voi harjoitella jo hyvissä ajoin. Syntymäpäiväkutsut, häät, työpalaveri, työhaastattelu tai ystävän tapaaminen vuosien jälkeen luonnollisesti jännittävät. Harjoittelusta on hyötyä, mutta aina se ei yksin riitä. Oikein kohdennettu psykoterapia ja mielenterveydellinen osaaminen ovat Suomessa huippuluokkaa. Joskus voidaan joutua käyttämään lääkehoitoa tai lääkehoidon ja psykoterapian yhdistelmää. Jokainen suomalainen on tasa-arvoinen koulutuksesta, ammatista tai ihonväristä riippumatta. Itsensä tunteminen ja hyväksyminen voi auttaa jännittämisen vähentämisessä. Jokaisen kannattaa myös oppia hyväksymään omat jännitystä tuovat tilanteet elämässä. Muistathan aina, että jokainen ihminen on pohjimmiltaan samanlainen, joten jännitys on sekä täysin luonnollista että hyväksyttyä, ja mikä tärkeintä siitä voi päästä eroon. Ei siis muuta kuin kohtaamaan sekä ennestään tuntemattomia että jo tutumpia henkilöitä ja nauttimaan ajanvietosta heidän kanssaan.

 • Kaytossa oleva kuva Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa - Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa
  Sosiaalinen tasa-arvo,  Taide ja kulttuuri

  Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa

  Kulttuuripolitiikka on asettanut kautta historian monenlaisia haasteita sekä kulttuuritoiminnan järjestäjille että kulttuurin harrastajille. Kuntien tehtävänä on nykyään järjestää erilaista kulttuuritoimintaa, joka edistää taiteen ja kulttuurin monipuolista saatavuutta ja käyttöä.

  Laki kuntien kulttuuritoiminnasta tarkoittaa kuntien tehtävää edistää taiteen ja kulttuurin harrastamista. Nuoria halutaan ohjata ja kannustaa jo aivan pienestä taide- ja kulttuuriharrastusten lähelle. Lapset voivat jo koulua käydessään tutustua vaikkapa askartelun tai käsitöiden luovaan maailmaan. Koulujen väliset piirustuskilpailut edistävät paitsi lasten piirustusharrastusta myös tulevaa kiinnostusta kuvataiteen maailmaan.

  Postitse kuva Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa Kotikunta palvelee monipuolisesti kaikessa kulttuuriin liittyvassa - Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessaKotikunta palvelee monipuolisesti kaikessa kulttuuriin liittyvässä

  Minkälaisesta kulttuurista tai taiteesta sinä olet kiinnostunut? Ovatko monipuoliset liikunnalliset harrastukset mieleesi, pidätkö musiikista vai oletko kiinnostunut vaikkapa terapeuttisesta valokuvien äärellä viivähtämisestä? Ei hätää, sillä kotikuntasi palvelee sinua monipuolisesti kaikissa taiteeseen ja kulttuuriin liittyvissä asioissa.

  Kuntien pitää edistää myös eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja kannustaa kuntalaisia tutustumaan vieraisiin kulttuureihin ja perinteisiin.

  Kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavat yleisesti kuntien kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnat sekä kirjastot että museot. Paikalliset olosuhteet, kaikkien väestöryhmien omat, yksilölliset tarpeet ja omat käytössä olevat voimavarat pitää kuitenkin aina ottaa huomioon. Käytännössä pienet kunnat voivat harjoittaa yhteistyötä jonkin muun kunnan kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja näyttelyitä. Jokaisen kunnan asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua oman kuntansa kulttuuritoimintaan sekä tulevaa toimintaa koskevaan päätöksentekoon. Kaksikielisissä kunnissa on huomioitava kaikkien väestöryhmien omat tarpeet kulttuuritoiminnan järjestämisessä ja sen suunnittelussa. Taide on suomalaisille kuin toinen koti, sillä se luo ihmiselle aidon kansallisen identiteetin, yhteisen kielen ja yhteenkuuluvuuden tunteen muiden suomalaisten kanssa.

  Postitse kuva Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessa Taide on tarkea talouden sektori - Kulttuuripolitiikan haasteet nyt ja tulevaisuudessaTaide on tärkeä talouden sektori

  Nykyään taiteen tekeminen lisää taloudellista toimeliaisuutta ja työllistää monia henkilöitä eri aloilla. Julkinen taiteen rahoittaminen on sallittua ja jopa toivottavaa, sillä esimerkiksi lama-aikoina tukea tarvitaan enemmän. Yksityiset taidegalleriat eivät lama-aikoina pärjää vain taiteen myynnillä, vaan ulkopuolelta tuleva rahoitus saa usein kriisitilanteissa ”taiteen pyörät pyörimään.”

  Taiteilija rikastuu tauluillaan harvoin, sillä usein vasta taiteilijan kuolema nostaa taulujen arvoa. Jos taideteoksen hinta on ollut taiteilijan eläessä 5000 euroa, voi se taiteilijan kuollessa olla jopa huikeat 80 000 euroa. Taidetta pidetään yleisesti turvallisena sijoituksena, sillä taiteen hinnassa havaitaan vuosien saatossa usein hienoista nousua. Taideharrastajaksi ryhtyminen voi siis olla todella mukavaa puuhaa.