• Kaytossa oleva kuva Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentaa omaa tyouraaa - Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentää omaa työuraa
  Aktiviteetit ja ohjelmat,  Sosiaalinen tasa-arvo

  Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentää omaa työuraa

  Sosiaaliseen tasa-arvoon pohjautuvat ohjelmat ovat nykyään erittäin suosittuja useimmilla työpaikoilla. Työntekijöitä halutaan palkita ja edistää samalla kaikkia hyvään työyhteisöön kuuluvia tapoja. Käytännössä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät tuovat huomattavia etuja työntekijöiden työmotivaation edistämiseen, hyvinvointiin ja terveyteen. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat positiivisesti myös henkilöstön työssä viihtymiseen.

  Postitse kuva Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentaa omaa tyouraa Paihdeohjelma laaditaan ennaltaehkaisevassa mielessa - Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentää omaa työuraaPäihdeohjelma laaditaan ennaltaehkäisevässä mielessä

  Työyhteisöissä toteutetaan vuosittain monia työntekijöiden aktiivisuutta kohentavia sosiaalisia ohjelmia. Eräs suosittu sosiaalinen ohjelma on koko työyhteisöä koskeva päihteiden käyttöä ehkäisevä ohjelma. Mielenterveyden parantamiseen ja hallintaan keskittyvät ohjelmat ovat myös erittäin suosittuja ympäri maailman.

  Päihdeohjelmat on suunniteltu yhteistyössä työyhteisön johdon, työsuojelun, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kanssa. Päihdeohjelman tehtävänä on toteuttaa työyhteisön keskuudessa työntekijöiden elämänhallintaa, työmotivaatiota ja terveyttä tukevia seikkoja. Jos ohjelma sisältää työntekijöille suoritettavia huumausainetestejä, työnantajalla pitää olla käytössään työterveyshuoltolain 11 §:n mukainen aktiivinen päihdeohjelma.

  Päihdehaittojen hallinta työpaikalla on nykyään monien työyhteisöjen ongelma. Erilaisia päihdeongelmia ennaltaehkäisevä toiminta kuuluu tärkeänä osana työturvallisuus- ja työhyvinvoinnin toteutumiseen.

  Postitse kuva Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentaa omaa tyouraaa Paihdeongelmia ennaltaehkaiseva ohjelma - Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentää omaa työuraaPäihdeongelmia ennaltaehkäisevä ohjelma

  * Erilaisiin päihteisiin liittyvät riskit arvioidaan ja tunnistetaan.

  * Vaikutetaan asenteisiin luomalla avoin ja turvallinen työyhteisö.

  * Tiedotetaan päihteiden vaikutuksesta jokapäiväiseen arkeen ja työelämään.

  * Kannustetaan työyhteisöön kuuluvia jäseniä puhumaan avoimesti päihdeongelmien haitoista.

  * Koulutetaan työpaikan henkilöstöä esimiehiin ja johtoportaaseen asti huumehaittojen ehkäisyyn.

  * Sosiaalisen ohjelman avulla sitoudutaan myös työyhteisön päihteettömään työkulttuuriin.

  Postitse kuva Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentaa omaa tyouraaa Paihdehuollon tehtavat - Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentää omaa työuraaPäihdehuollon tehtävät

  * Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu työkyvyn tukemisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi päihteiden terveydellisen arvioinnin merkitys oman työyhteisön tarpeiden mukaisesti.

  * Työnantaja ja työterveyshuolto ovat säännöllisesti yhteyksissä työkykyarvioiden suorittamiseen ja haitallisen käytön tunnistamiseen liittyvissä asioissa.

  * Työntekijän työkäyttäytymiseen liittyviä seikkoja, kuten työtehon vähentymistä, toistuvia poissaoloja tai myöhästelyjä seurataan tarkkaan.

  * Esimiehen tehtävänä on keskustella työntekijän kanssa, jos päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ilmenee. Yleisesti henkilö ohjataan työterveyshuoltoon työkykyarvioon.

  * Työntekijän kanssa sovitaan hoitoonohjauksesta ja kuntoutuksesta.

  * Työntekijän terveyden säännöllinen seuranta on tärkeää sekä henkilön hyvinvoinnin että työuran jatkuvuuden kannalta.

  * Hyvinvoiva työntekijä on sekä tehokas että motivoitunut ja jaksaa kannustaa myös kollegoitaan.

  Postitse kuva Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentaa omaa tyouraaa Stora Enso Oyn sosiaalinen ohjelma tutkii yksilon tyouran pituutta - Sosiaalinen aktiivisuus voi pidentää omaa työuraaStora Enso Oy:n sosiaalinen ohjelma tutkii yksilön työuran pituutta

  Stora Enso haluaa tarjota henkilöstölleen ja työntekijöilleen maailmanlaajuisesti yksilön vastuullisuutta ja ihmisoikeuksia koskevan sosiaalisen ohjelman. Yritys toimii biomateriaali-, pakkaus-, paperi- ja puutuotteiden valmistajana. Stora Enso Oy:llä on myyntiä noin 50 maahan. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä 23 000 henkilöä. Ihmisoikeudet ja niiden mahdollinen puuttuminen otetaan aina huomioon jokaisessa Stora Enson toimipaikassa, eli yritysostoissa- ja myynneissä sekä fuusioissa että investointipäätöksissä. Vastuullisuusohjelmat auttavat työntekijöitä viihtymään ja ovat osoitus siitä, että työnantaja haluaa henkilöstönsä voivan hyvin maailmanlaajuisesti.

  Työuraa, eläkkeelle jäämistä ja työuran laajentamista tai pidentämistä on helpompi suunnitella etukäteen, kun perusasiat ovat kunnossa. Yritysten vastuullisuusohjelmista raportoidaan eteenpäin, tulokset arkistoidaan ja niiden pohjalta kehitetään toimivaa työyhteisöä maailmanlaajuisesti. Osallistu sinäkin työpaikkasi hyvinvoinnin seuraamiseen ehdottamalla sosiaalisen ohjelman käyttöönottoa omassa työyhteisössäsi.